ಆಮೀನ ಮುಕ್ದೂಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ೨ನೇ ಸ್ಥಾನ

 

ವಿಟಿಯು ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಿಟೆಕ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರಿನ ಹೆಚ್‌ಎಂಎಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಮೀನ ಮುಕ್ದೂಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ೨ನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

You May Also Like