ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಜೂನ್ 30 ರೊಳಗೆ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ

ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ  ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಜೂನ್ 30 ರೊಳಗೆ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ

ವದೆಹಲಿ, ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸದ ಜಿಎಸ್ ಟಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ತೆರಿಗೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ ನಂತರ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಜೂನ್ 30 ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2022 ರ ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿಗದಿತ ಸಮಯದೊಳಗೆ ರದ್ದತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ವಿಫಲವಾದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಜೂನ್ 30, 2023 ರೊಳಗೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯ ಕೇಂದ್ರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದೆ.

ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ : ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ರಿಟರ್ನ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರದ್ದತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಡ್ಡಿ, ದಂಡ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ರದ್ದತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಜೂನ್ 30 ರವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 1000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ : ನಿಗದಿತ ದಿನಾಂಕದಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿಆರ್ -10 ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ನೋಂದಾಯಿತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯವು 1,000 ರೂ.ಗಳ ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ತಮ್ಮ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ತೆರಿಗೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿಆರ್ -10 ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, 2022-23ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್ಟಿಆರ್ -9 ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಸಲ್ಲಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ವಿಳಂಬ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದೆ.

You May Also Like